Kontakt

Názov a sídlo firmy

RK+MK, spol. s r.o.
Priechod 130
97611 Priechod
okres Banská Bystrica
SLOVENSKO

Kontaktné osoby

Mária Kmeťová
tel.: +421 905 964 335
E-mail: maria.kmetova@rkmk.sk

Identifikačné údaje

IČO: 43 946 160
DIČ: 2022590526
IČ DPH: SK2022590526
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14680/S

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu: 5113518458/0900
formát IBAN: SK21 0900 0000 0051 1351 8458
SWIFT /BIC/: GIBASKBX